Projekts noslēdzies ar Stradu pagasta Dālderu ceļa posma nodošanu ekspluatācijā

Gulbenes novadā 2020. un 2021.gadā būvniecības sezonā tika veikta ceļu un ielu pārbūve Rankas, Beļavas, Stradu un Daukstu pagastā, lai veicinātu uzņēmējdarbības atttīstību.

Rankas pagasta Gaujasrēveļos Rūpniecības iela ir pārbūvēta 260 m garumā, kā arī atjaunots ielas apgaismojums. Ozolkalnā pārbūvēta Kļavkalnu iela 838 m garumā. Daukstu pagastā pārbūvēts ceļa 2-26 "Mototrases ceļš" posms 380 m garumā. Stradu pagastā pārbūvēts Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi posms 790 m garumā un papildu posms 190 m garumā.

Pašvaldība informē, ka visos objektos uzlabota ceļa nestspēja, ieklāts asfalts, pēc nepieciešamības nomainītas caurtekas.

Darbi veikti projektā “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā”, kas īstenots specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas

Uz dzirkstele.lv pilno versiju