Daudzbērnu ģimeņu vecāki par skolu reformu Gulbenē pauž viedokli īpašā vēstulē 5

Īsi pirms šajā nedēļā notikušajām izglītības, kultūras un sporta komitejas un Gulbenes novada domes sēdēm, kurās tika lemts par to, vai novadā būt vienai vidusskolai, Gulbenes 2.vidusskolas daudzbērnu ģimeņu vecāki iesniedza domes vadībai, deputātiem un Izglītības pārvaldei īpaši izveidotu iniciatīvas vēstuli. Tajā tika izklāstīts 22 vecāku satraukums par iespējamo piedāvājumu skolu klašu izvietojumā, kāds atklātībā nāca pirmajās diskusijās. Tajās Izglītības pārvalde kā vienu no iespējamajiem variantiem piedāvāja 1.-.3.klases un 9.-12.klases izvietot tagadējās ģimnāzijas telpās un 4.-8.klases esošās 2.vidusskolas telpās. Daudzbērnu ģimenes vecāki pauda savu redzējumu par galvenajiem riskiem šādā klašu sadalījumā, kas īpaši skar sākumskolu. Kā divi aktuālākie punkti vecākiem šķiet drošība un ikdienas loģistika. “Tā ir drošība mazākajiem brāļiem un māsām, īpaši pirmklasniekiem, kādu dod, ja kopā ar vecāko brāli un māsu mācās vienā skolā. Tas ietver sevī gadījumus kopā doties uz skolu un mājām, sabiedriskā transporta pieturu, jaunākajam saņemt atbalstu, dodoties uz ārpusstundu pulciņiem. Mazākajiem psiholoģiski būs daudz vieglāk iedzīvoties skolas vidē, ja zinās, ka lielais brālis vai māsa ir turpat netālu,” vēstulē skaidrota vecāku nostāja. Kā otrs būtiskākais iebildumu punkts vēstulē tika aprakstīta ikdienas loģistika. “Vecākiem, kuri dodas uz darbu, ir svarīgi, ka ir iespēja savus skolas vecuma bērnus aizvest uz vienu izglītības iestādi. Ir jāņem vērā, ka skolas viena no otras atrodas kilometra attālumā. Ja mazākajam skolniekam skolas ēka ir citur nekā vecākajam brālim un māsai un bērni dodas no lauku reģiona uz pilsētu ar autobusu, kā mazais droši var nokļūt skolā?” jautā daudzbērnu ģimeņu vecāki.
Vecāki pauž satraukumu, ka visvairāk tas ietekmēs ikdienas praktisko pusi un pirmklasnieku izvadāšanu. Lielākajā daļā šo ģimeņu nākamajā vai tuvākajos gados kāds no mazākajiem kļūs par pirmklasnieku. “Mums ir trīs bērni, šobrīd dēls iet 3.klasē, meita – 1.klasē un mazā māsa iet bērnudārzā. Galvenais, kas man šajā iespējamajā dalījumā neapmierina, ir tas, ka man mazākais bērns būs jāved vistālāk. Kad bērni ir lielāki, viņi, protams, var paši aiziet un atnākt, kur vajag,” savu uztraukumu pauž trīs bērnu māmiņa Guna Dreiškena.

Līdzīgi domā Līga Berkolde, kuras ģimenē arī aug trīs bērni: “Tikko no Beļavas pārnācām uz 2.vidusskolu, un - atkal pārmaiņas! Mazā māsa vēl tikai ies skolā. Protams, ka lielais bērns var mazākajam palīdzēt, kad vajag.” “Mums ir četri bērni. Šī situācija pat ļoti satrauc, jo nākamgad otrā meita sāks skolas gaitas 1.klasē - tas nozīmē, ka būs atsevišķā skolas ēkā. Problēma vēl rodas bērnus no rīta aizgādāt uz mācību iestādēm, jo vispirms dvīņi būs jānogādā bērnudārzā “Rūķītis”, tad jāaizved mazā uz skolu, tad atpakaļ uz otro skolu, un tad pati uz darbu,” šādi pārmaiņu gadījumā savus rītus saredz četru bērnu mamma Natālija Frunza.

“Tajā pašā dienā pēc vēstules iesniegšanas saņēmu uzaicinājumu tikties. Man bija iespēja vēlreiz uzsvērt, kas mūs, daudzbērnu ģimeņu vecākus, uztrauc, kā arī ieklausījāmies skaidrojumā par plānotās skolu reformas nepieciešamības pamatojumu,” stāsta iniciatīvas vēstules autors Rihards Kostigovs. Tikšanās notika ar domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu, priekšsēdētāja vietnieku Andi Caunīti, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Anatoliju Savicki un Izglītības pārvaldes vadītāju Edīti Kanaviņu.

“Mūsu bažas tiek sadzirdētas. Galvenais, kā šajā īsajā sabiedrības, pedagogu un novada vadības diskusiju periodā ir iztrūcis, ir skaidra un vienkārša izglītības lielās vīzijas izskaidrošana vecākiem un pedagogiem. No visiem Izglītības pārvaldes piedāvātajiem iespējamajiem variantiem mēs vislielākos draudus saskatījām tieši iespējamajā sākumskolas klašu sadrumstalotībā. Tāpēc arī reaģējām un vēstulē paudām savu nostāju,” skaidro R.Kostigovs. E.Kanaviņa uzsver, ka šis iespējamais klašu sadalījums ir tikai viens no šobrīd izstrādātajiem četriem variantiem, kas vēl tiks analizēts pēc lēmuma par vienas skolas modeli novadā. Viņa pieļauj, ka konstruktīvās sarunās ar vecākiem var tikt izveidots vēl kāds variants mācību darba organizēšanai. “Klašu izvietojums ir dažādi organizējams process. Mūsu mērķis ir radīt labāko no divām izglītības iestādēm,” skaidro E.Kanaviņa. Ja vienas skolas modeli deputāti atbalstīs, tad nākamais solis būs – izveidot profesionālu darba grupu, kas tālāk strādās gan pie jaunizveidotās skolas nolikuma, gan kolektīva, gan klašu vislabākā izvietojuma abās pašreizējo skolu ēkās. Varianti esot dažādi: var palikt esošais sadalījums, var būt dalījums, ka abās pilsētas ēkās ir 1.-3.klase, var būt, ka Līkajā ielā paliek 1.-7.klase, un vēl citi.

“Svarīgi saprast, ka ar šo lēmumu, ko deputāti pieņems, netiks nolemts par labu konkrēti šim klašu sadalījumam,” uzsver arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Anatolijs Savickis. Klašu izvietojums būs dienaskārtības nākamais jautājums. Pirms tā vēl būs svarīgi atrast labāko vadītāju. “Laika mums patiešām ir maz, Izglītības pārvalde saka, ka tas ir reāli un šis ir brīdis, kad to darīt,” komentē A.Savickis. Ja deputāti lems par vienas skolas modeli, tad nākamais solis ir jaunās vadības komandas izveide. Tai būs jānodarbojas ar nolikuma izstrādi, loģistikas veidošanu. Izglītības pārvaldes vadītāja uzsver, ka ir jāuzdrošinās tagad izvērtēt īslaicīgo komfortu iepretim ilglaicīgajam ieguvumam - labākai izglītības kvalitātei.“Bet sākumā ir jābūt šim lēmumam no deputātiem. Pēc tam bērnu emocionālā vide un izglītības kvalitāte būs atkarīga no tā, cik atvērti mēs būsim šajā jaunajā procesā jaunā veidojumā. Tajā brīdī es aicinu vairāk nedomāt kā “mēs” un “jūs”, bet gan kā “mēs – vienota kopiena”,” saka E.Kanaviņa un sola, ka būs pašvaldības atbalsts un atvērtība vecākiem, skolai, pedagogiem, īpaši to saliedēšanā.

Pievieno komentāru

Komentāri 5

Dzintra

Berniem vissvarigaka ir gimene.vecaki bernu vieta izdoma vai ta ,vai šita bus labak vai sliktak.smiekligi no vienas puses.Tas peršas jus varat drukat uz 10 lapam.,skolas nesledz uz emociju pamata.tam Visam ir pamats.

pirms gada, 2020.03.19 19:40

es

Nu pasmējies, ja tev tik smieklīgi! Cilvēka stulbumam nav robežu!

pirms gada, 2020.03.19 21:21

Varis .L.

Kas šeit notiek kāpēc citās pilsētās nekas tāds nenotiek lūdz pamatojumu???

pirms gada, 2020.03.19 20:07

es

Stulbeņi pie varas.... tāpēc šeit tā notiek!

pirms gada, 2020.03.19 21:23

Ile

Kādas muļķības Kanaviņā raks
ta.Cik var reanimēt to Ģimnāziju.
Tagad būs 3 skolas ar pustuksam telpām tā vietā lai atstāt 2 pilnvertigas.Sen viss ir izlemts ne par velti skolotājus lika faktā priekšā kuriem vairs nebūs darba.

pirms gada, 2020.03.20 11:55

Vietējās ziņas

Uz dzirkstele.lv pilno versiju