Gulbenes novada pašvaldība apbalvo mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konferences laureātus

2019./2020. mācību gadā Gulbenes novada skolēni piedalījās 15 Valsts izglītības satura centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu komandām un Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Par to novada pašvaldības mājaslapā informē Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Baiba Muceniece.

“Tā kā valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, tad izpaliek maija vidū plānotais tradicionālais mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums Gulbenes novada pašvaldībā. Neskatoties uz to, laureāti Pateicības un  nopelnītās  naudas balvas saņēma,” informē B.Muceniece.

Kopumā apbalvojumus saņēma 19 Gulbenes novada izglītības iestāžu izglītojamie un 4 pedagogi, kuru atbalsts ir nenovērtējams skolēnu augstāko panākumu kaldināšanā.

18 skolēni ieguvuši 1.vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Divi skolēni uzvarējuši pat 2 novada organizētajās olimpiādēs. Tie ir Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieki: Kārlis Bošs – 1.vieta angļu valodas un ģeogrāfijas olimpiādē un Gunārs Ābeltiņš – 1.vieta informātikas un bioloģijas olimpiādē.

“Īpaši priecājamies par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem un laureātiem. Dalībnieku skaits valsts olimpiādēs ir ierobežots. Pārskatot pilsētu/novadu olimpiāžu laureātu rezultātus, valsts olimpiādes rīcības komisija izvēlas un uzaicina labāko sniegumu uzrādījušos skolēnus, jau uzaicinājums dalībai valsts posma olimpiādē ir vērtīgs sasniegums un izaicinājums pašam skolēnam. Šogad uzaicināto skaitā bija 13 Gulbenes novada izglītības iestāžu skolēni,” uzsver B.Muceniece.

Šajā mācību gadā ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē  III pakāpes diplomu  un bronzas medaļu ieguva Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Kārlis Bošs. Atzinību valsts ģeogrāfijas un  valsts 33. informātikas (programmēšanas) olimpiādēs ieguva Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks Gunārs Ābeltiņš.

Vidzemes zinātniski pētniecisko darbu konferencē  sociālo zinātņu jomā ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā atzinīgi novērtēts Lizuma vidusskolas 12.klases skolnieka Dāvja Deivida Bukovska darbs "Dzīves līmeņa salīdzinājums Latvijā un Lielbritānijā".

“Paldies olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbu  konferences dalībnieku skolotājiem par ieguldīto darbu! Lepojamies ar mūsu novada skolēnu sasniegumiem! Vēlam veiksmi un zinātkāri arī turpmāk!” saka B.Muceniece.


Gulbenes novada skolēni, kuri guvuši augstākos panākumus VISC organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē 2019./2020. mācību gadā šeit

Pievieno komentāru

Skolēnu aktivitātes

Uz dzirkstele.lv pilno versiju