Dažādu tekstu tulkošana - tā ir mūsu specialitāte!


Tulkošanas birojs Tulkot.lv piedāvā dažādu veidu pakalpojumus. Mūsu pakalpojumu klāstā atradīsiet dažādu tekstu un dokumentu tulkojumus, valodu skolu un kursus. Ikdienā strādājam ar dažādiem tulkošanas projektiem un tāpēc varam droši teikt, ka mūsu specialitāte ir dažādu tekstu tulkošana!


Dažādu nozaru un sarežģītības teksti 


Tulkošanas biroja Tulkot.lv ikdiena paiet, strādājot ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Tāpēc arī mēs katra uzņēmuma tulkošanas projektam piemeklējam tulku, kurš pārzina konkrētās nozares specifiku, valodas un terminu lietojumu. Varat būt droši, ka mēs ne tikai iztulkosim tekstu, bet arī piešķirsim tam jēgu un nodrošināsim tā kvalitāti. Tulkošanas birojs Tulkot.lv piedāvā plašu rakstiskās tulkošanas klāstu:


⦁ dokumentu un juridisko tekstu tulkošana;
⦁ tehnisko tekstu tulkošana;
⦁ medicīnisko tekstu tulkošana;
⦁ mājaslapu tulkošana;
⦁ daiļliteratūras darbu tulkošana;
⦁ citu nozaru tekstu tulkošana.


Dokumentu tulkošana

Tulkošanas birojs Tulkot.lv piedāvā dokumentu tulkošanu vairāk nekā 95 valodās – angļu, krievu, vācu, kā arī specifiskākās valodās. Un, lai iztulkotais dokuments iegūtu juridisko spēku, nodrošināsim notāra apstiprinājumu. Tas nepieciešams tulkojot tādus dokumentus kā:


⦁ laulības, dzimšanas, miršanas un citas apliecības;
⦁ diplomus par iegūto izglītību (vidusskolas, augstskolas);
⦁ medicīniskās izziņas;
⦁ dažādas pilnvaras un citus dokumentus ar juridisko spēku.


Atgādinām, ka arī dokumenta oriģinālam jābūt ar juridisku spēku, ko nodrošina konkrēti rekvizīti – dokumenta autora nosaukums, dokumenta izdošanas datums un paraksts (-i); tikai tad tulkojumam iespējams veikt apstiprinājumu. 


Bet, ja dokumentam nav nepieciešams notariāls apstiprinājums, iesakām izvēlēties dokumentu tulkošanu ar biroja apliecinājumu. Tas nozīmē, ka pēc dokumenta tulkošanas, tulkošanas birojs Tulkot.lv uzņemas pilnu atbildību un apstiprina, ka tas ir atbilstošs un precīzs, un, protams, atbilst oriģinālām.


Mēs, tulkošanas birojs Tulkot.lv, varam droši apgalvot, ka darbs ar dažādiem tekstiem ir mūsu specialitāte. Mēs ne tikai iztulkosim tekstu jums nepieciešamajā valodā, bet arī piedāvājam tekstu rediģēšanas pakalpojumus. Mēs zinām, ka gari un specifiski teksti var būt sarežģīts uzdevums, tādēļ, piesaistot nozares speciālistus, mēs nodrošināsim teksta rediģēšanu, pārbaudi un uzlabošanu, rezultātā nodrošinot:


⦁ tulkojuma atbilstību avota valodas tekstam un mērķauditorijai;
⦁ labskanību;
⦁ stilu un valodas kultūru;
⦁ nozares terminu lietojumu.

Reklāmraksti

Uz dzirkstele.lv pilno versiju